Danes je 18.8.2019
Input:

110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih

5.5.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

3.2.6 110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih

Kristinka Vuković

Sonja Kermat

Urška Juršev

Konto 110 je konto sredstev, ki na debetni strani (v breme) izkazuje stanje denarja na računu pri banki na določen dan. V računovodstvu se za to vrsto denarnih sredstev uporablja izraz knjižni denar. Prilivi na bančni račun so povečanja in se knjižijo v breme konta, odlivi iz bančnega računa so zmanjšanja in se knjižijo v dobro konta. Prilivi in odlivi se knjižijo na podlagi izpiska transakcijskega računa pri banki. Po zaključku knjiženja izpiska za vsak dan je potrebno uskladiti saldo, ki se mora ujemati s stanjem na izpisku na določen dan. V primeru, da ima podjetje več računov v praksi za vsak račun določimo poseben analitični konto. Bančne izpiske običajno knjižimo kronološko po vrsti in dnevno usklajujemo saldo. Ločeno izkazujemo tudi bančne račune v domači in tujih valutah. Takšne analitične evidence nam omogočijo enostavnejšo kontrolo salda na kontu, ki se mora ujemati s saldom na bančnem izpisku.

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Otvoritev (začetno stanje)

 

 

110

 

 

 

Promet

 

 

Povečanja

 

Zmanjšanja

 

 

Zaključek (končno stanje)

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

Prilivi na bančni račun – poslovni partnerji

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Kupec iz Slovenije plača račun za blago, storitve.

 

 

110

 

120

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Kupec iz druge države plača blago, storitve.

 

 

110

 

121

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Kupec plača avans.

 

 

110

 

230

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Kupec plača zamudne obresti po obračunu.

 

 

110

 

150

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme plačilo kupca, ki je kupil blago po pogodbi o blagovnem kreditu

 

 

110

 

122

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje položi izkupiček iz dnevnega iztržka.

 

 

110

 

109

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme priliv od banke – črpanje dolgoročnega posojila.

 

 

110

 

972

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme priliv od banke – črpanje kratkoročnega posojila.

 

 

110

 

272

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

Banka podjetju nakaže sredstva, ki so bila vezana na podlagi kratkoročne pogodbe o depozitu

 

 

110

 

183

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Banka podjetju nakaže sredstva vezana na odpoklic

 

 

110

 

111

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme nakazilo a-vista obresti na račun.

 

 

110

 

777

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje unovči menice.

 

 

110

 

185

 

 

 

 

 

 

 

Različica 1: Prejeta odškodnina od zavarovalnice

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme odškodnino zavarovalnice za nastalo škodo

 

 

110

 

768

 

 

 

 

 

 

 

Različica 2: Prejeta odškodnina od zavarovalnice

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

Podjetje prejme odškodnino od zavarovalnice za nastalo škod, po tem, ko je odškodninski zahtevek že knjižilo med prihodke in izkazalo druge terjatve do zavarovalnice.

 

 

110

 

165

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme nakazilo na podlagi asingacije, cesije, od faktorja…

 

 

110

 

165

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Ustanova prejme donacijo za kulturno prireditev na bančni račun

 

 

110

 

784

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Zavod prejme donacijo za nakup nepremičnine na bančni račun

 

 

110

 

967

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Društvo prejme dotacijo na bančni račun

 

 

110

 

7682

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Društvo prejme nakazano članarino, za katero je predhodno izstavilo račun.

 

 

110

 

1250

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K

 

 

Društvo prejme nakazano članarino (ne vzpostavlja terjatev).

 

 

110

 

7686-DI

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

D

 

K