Danes je 31.5.2020

Input:

182 - Kratkoročna posojila, dana drugim, vključno s kratkoročnimi terjatvami iz finančnega najema

5.4.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

3.2.43 182 – Kratkoročna posojila, dana drugim, vključno s kratkoročnimi terjatvami iz finančnega najema

Kristinka Vuković

Sonja Kermat

Urška Juršev

Konto 182 je konto sredstev, kjer podjetja (velja za vse organizacijske oblike) na debetni strani (v breme) izkazujejo stanje kratkoročnih danih posojil drugim (torej tistim, ki niso organizacije v skupini, pridružene organizacije ali skupaj obvladovane organizacije) in kratkoročne terjatve iz finančnega najema. Podjetja oziroma