Danes je 19.1.2022

Input:

419 - Stroški drugih storitev

2.11.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.18 419 - Stroški drugih storitev

Krisinka Vuković

Sonja Kermat

Urška Juršev

Konto 419 je konto stroškov, na katerem v breme konta izkazujemo stroške drugih storitev v času njihovega nastanka. Podlaga za knjiženje stroškov drugih storitev so prejeti računi, pogodbe ali kakšne druge knjigovodske listine, ki verodostojno izkazujejo nastanek poslovnega dogodka. Med stroški drugih storitev najdemo predvsem naslednje storitve: špediterske storitve, stroške komunalnih storitev, stroške grafičnih storitev, stroške zdravstvenih storitev, stroške čiščenja poslovnih prostorov, stroški strokovnega usposabljanja zaposlenih, stroški varovanja premoženja, stroški različnih članarin v združenjih in zbornicah, poštni stroški, stroški telefona in drugih sodobnih komunikacijskih sredstev. V breme konta knjižimo povečanja (nastanek stroškov) in v dobro konta zmanjšanje (prenos stroškov med zaloge oziroma odhodke).

 

Različica 1: Prenos stroškov v zaloge

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K

 

 

Promet

 

 

Povečanja, (Zmanjšanja)

 

 

 

Zaključek

 

 

490

 

419

 

 

 

 

 

 

 

Različica 2: Prenos stroškov v odhodke

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K

 

 

Promet

 

 

Povečanja, (Zmanjšanja)

 

 

 

Zaključek

 

 

491

 

419

 

 

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme račun za telefonske stroške

 

 

419

 

220

 

 

terjatev za odbitni davek na dodano vrednost

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme račun za špediterske storitve

 

 

419

 

220

 

 

terjatev za odbitni davek na dodano vrednost

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme račun za komunalne storitve

 

 

419

 

220

 

 

terjatev za odbitni davek na dodano vrednost

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje prejme račun za odvoz odpadne embalaže

 

 

419

 

220

 

 

terjatev za odbitni davek na dodano vrednost

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

419

 

 

 

D

 

K