Danes je 18.8.2019
Input:

430 - Amortizacija neopredmetenih sredstev

19.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.19 430 - Amortizacija neopredmetenih sredstev

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Konto 430 je stroškovni konto, kjer podjetje v debet (v breme) knjiži popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja. Pri tem moramo določiti dobo koristnosti sredstva, pri čemer poznamo:

- neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti (na primer patenti, licence, …)

- neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti (na