Danes je 18.8.2019
Input:

431 - Amortizacija zgradb

19.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.20 431 - Amortizacija zgradb

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Konto 431 je stroškovni konto, kjer podjetje v debet (v breme) knjiži popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja. Pred tem mora določiti dobo koristnosti zgradbe in preostalo vrednost po poteku dobe koristnosti, ki se ne amortizira. Za zgradbe v najemu, ki se evidentirajo kot pravico do uporabe, se za namene amortiziranja uporabi obdobje trajanja najema ali