Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.

10.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.

Nataša Vehar Sonja Logar

Bilanca stanja za družbo XY, d.o.o., na dan 31. 12.

 

 

 

 

 

Pojasnila

 

31. 12. 2016

 

31. 12. 2015

 

 

 

SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

 

A.

 

DOLGOROČNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

 

4.2.3.1

 

 

 

 

 

1

 

Dolgoročne premoženjske pravice

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Dobro ime

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Predujmi za neopredmetena sredstva

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Opredmetena osnovna sredstva

 

4.2.3.2

 

 

 

 

 

1

 

Zemljišča in zgradbe

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Zemljišča

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Zgradbe

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Proizvajalne naprave in stroji

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Druge naprave in oprema

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biološka osnovna sredstva:

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Osnovna čreda

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Večletni nasadi

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Naložbene nepremičnine

 

4.2.3.3

 

 

 

 

 

IV.

 

Dolgoročne finančne naložbe

 

4.2.3.4

 

 

 

 

 

1

 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Delnice in deleži v družbah v skupini

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Delnice in deleži v pridruženih družbah

 

 

 

 

 

 

 

c)

 

Drugi delnice in deleži

 

 

 

 

 

 

 

č)

 

Druge dolgoročne finančne naložbe

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Dolgoročna posojila

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Dolgoročna posojila družbam v skupini

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Dolgoročna posojila drugim

 

 

 

 

 

 

 
 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih