Danes je 31.3.2023

Input:

Davčni postopek: Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov

23.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.7 Davčni postopek: Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov

Kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence (glej 31. člen ZDavP-2) ter druge osebe, ki so z zakonom pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge evidence, morajo davčnemu