Danes je 19.7.2024

Input:

DDV in motorna vozila

20.1.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

6.4.6 DDV in motorna vozila

Erika Režek, davčna svetovalka

PRODAJA VOZILA ZAPOSLENEMU IN DDV

Podjetje ob nakupu motornega vozila nima pravice do odbitka vstopnega DDV. S posrednikom se sklene Pogodba o komisijski prodaji vozila, na podlagi katere je komisionar v skladu s 104. členom ZDDV-1 obračunal DDV od razlike v ceni, ko je prodal vozilo končnemu kupcu.

Komisionar od podjetja najverjetneje ne zahteva računa, ker izvede transakcijo na podlagi komisijske pogodbe. Vendar podjetje kot davčnega zavezanca pa zavezuje Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki v 81. do 84. členu določa obveznost izdajanja računov.

Prodaja rabljenega osnovnega sredstva od katerega podjetje ni imelo pravice do odbitka vstopnega DDV sodi med druge oproščene dejavnosti. Na izdanem računu morajo v skladu z 82. členom ZDDV-1 navesti ustrezni člen iz ZDDV-1, kar pomeni da je potrebno na izdanem računu navesti, da v skladu s 3. točko 44. člena ZDDV-1, DDV ni obračunan.

OBDAVČITEV Z DDV IN DMV ZARADI PRENOSA MOTORNEGA VOZILA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU

Prenos novega motornega vozila iz druge države članice EU v Slovenijo, ki ga opravi oseba, ki ni davčni zavezanec za namene DDV, ni predmet DDV v Sloveniji.

Pridobitev tega vozila v Sloveniji je predmet obdavčitve z DMV.

Obdavčitev z DDV

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 v 3. členu točke b) določa, da je predmet DDV v Sloveniji tudi pridobitev novih prevoznih sredstev znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije za plačilo opravi katera koli oseba.

Novo motorno vozilo je opredeljeno v tretjem odstavku 3. člena ZDDV-1, po katerem mora biti izpolnjen eden izmed pogojev, da velja kopensko motorno vozilo za novo:

  • vozilo je dobavljeno pred potekom šestih mesecev po datumu, ko je bilo prvič dano v uporabo ali

  • z vozilom ni prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

V primeru, ko je prenos pravice z razpolaganjem z novim motornim vozilom opravljen na ozemlju druge države članice EU in to motorno vozilo po dobavi hkrati ni odpeljano ali odposlano v Slovenijo, ne pride do pridobitve blaga v Sloveniji v skladu z b) točko 3. člena ZDDV-1.

ZDDV-1 v 19. členu navaja, da je kraj dobave vozila, ki se ne