Danes je 28.10.2020

Input:

DDV: Knjigovodstvo davčnega zavezanca

1.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

6.12 DDV: Knjigovodstvo davčnega zavezanca

Erika Režek, davčna svetovalka

Izkazovanje davčne obveznosti

Davčni zavezanec vse informacije za izračun davčne obveznosti zagotavlja v svojem knjigovodstvu. Po ZDDV-1 je dolžan zagotoviti dovolj podrobne podatke za pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Davčnemu zavezancu ni potrebno voditi knjige izdanih računov, knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Unije in za promet blaga v drugih državah članicah, knjige prejetih računov, knjige prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Unije in posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga.

Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o popravkih davčne osnove, ki pa jih ne prilaga davčnemu organu, vključi jih le v obrazec DDV in uskladi inf. del obrazca.

V obračun DDV vključi davčni zavezanec tudi podatke o naknadnih popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV, in sicer v obračun DDV, v katerem je ugotovil napako (in ne v obračun DDV za obdobje, ki se popravlja, oziroma ne v obračun DDV za obdobje, v katerem je napaka nastala), in to v ustrezne oznake obračuna DDV.

Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotavljati tudi podatke o prodaji in odkupu vračljive embalaže za obdobje v katerem zmanjša obračunani DDV (ko odkupi vračljivo embalažo od osebe, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV; DDV ugotovi po preračunani stopnji DDV (18,0328 %) od odkupne cene vračljive embalaže).

Popravek napak iz preteklih obdobij na podlagi samoprijave– 88.b člen ZDDV-1

Po novih pravilih se ZDDV-1 v določilih instituta samoprijave usklajuje z določili ZDavP-2 tako, da se določi enotna obrestna mera v zvezi s popravljanjem napak v obračunu DDV in v zvezi s predložitvijo obračuna DDV na podlagi samoprijave, v fiksnem znesku v višini 3 % letno.

Davčni zavezanec od premalo plačanega oz. neplačanega zneska DDV (za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja v katerem bi moral vključiti pravilen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem je vključen pravilen znesek DDV, če gre za povečanje davčne obveznosti, oz. do dneva predložitve obračuna v katerem je vključen pravilen znesek DDV, če gre za zmanjšanje presežka) obračuna in plača 3 % letne obresti.

V davčnem (DDV) obračunu poenostavljen postopek popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV-O in poenostavljen izračun obresti v višini 3 % letno-

Davčni zavezanec v primeru popravka napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu zaradi prenizko obračunanega DDV ali previsokega odbitka DDV, od zneska DDV, ki je predmet popravka , obračuna in plača obresti v višini 3 % letno.

Popravek napak iz preteklih obdobij – povečanje davčne osnove

Davčni zavezanec je dolžan obračunati obresti za obdobje od dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen  pravilen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem je vključen pravilen znesek DDV.

V tekoči obračun DDV se vključijo tudi vsi popravki DDV, tudi računi, ki niso bili vključeni v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV, ker v teh primerih nikakor ne gre za popravljanje DDV.

* potek roka za plačilo DDV po obračunu je zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja

** ne glede na to, da davčni zavezanec davčno obveznost plača pred tem datumom, se obresti obračunajo do zadnjega delovnega dne

Med davčnimi strokovnjaki se je pojavila dilema, ali je tak način obračunavanja obresti skladen zakonskim določilom. Zakonodaja namreč ne omogoča, da