Danes je 29.5.2023

Input:

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

21.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.1.1 Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Januarja 2017 je v veljavo stopila sprememba ZDoh-2, ki je v dohodninsko zakonodajo vnesla novost glede določanja davčne osnove v primeru izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti. Ta novost je bila dodatno nekoliko spremenjena z novelo ZDoh-2S, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2018 in novelo ZDoh-2V, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2020. Novela Zdoh-2S je spremenila višino ugodneje obravnavane davčne osnove (in 70% povprečne plače na 100% povprečne plače), novela ZDoh-2V pa je pri delu plače iz naslova poslovne uspešnosti prinesla dopolnitve, ki se nanašajo na določanja letne davčne osnove davčnih zavezancev in preko spremembe zagotovila enako obravnavanje vseh davčnih zavezancev, ki med letom prejmejo ta del plače na davčno ugodnejši način, tudi tistih, ki prejmejo npr. dve izplačil zaradi zaposlitve pri dveh različnih delodajalcih v istem koledarskem letu. Medtem ko novela ZDoh-2V ni prinesla sprememb pri določanju pogojev, ki se nanašajo na možnost izplačila tega dela plače po davčno ugodnejšem pravilu (t.j. kriterijev določenih v 12. točki 44. člena ZDoh-2), pa je zadnja sprememba ZDoh-2, t.j. novela ZDoh-2Z, posegla tudi v te kriterije. Novela ZDoh-2Z je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2022 dne 21.3.2022, ter stopila v veljavo 22.3.2022, na podlagi končne in prehodne določbe pa se uporablja za davčna leta od vključno 1. januarja 2022 dalje. To pomeni, da se poslovna uspešnost, izplačana po 1.1.2022, obravnava po »prenovljenih« pravilih, ki jih je prinesla novela ZDoh-2Z.

12. točka 44. člena ZDoh-2 od 1. 1. 2017 dalje določa nov tip dohodka, ki se pod določenimi pogoji ne všteva v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Do 31.12.2021 so veljala naslednja pravila glede davčne obravnave dela plače iz naslova poslovne uspešnosti:

  • ZDoh-2 je določal, da se v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

    • - imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določena v splošnem aktu delodajalca, s