Danes je 9.8.2020

Input:

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

20.4.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.1.1 Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Januarja 2017 je v veljavo stopila sprememba ZDoh-2, ki je v dohodninsko zakonodajo vnesla novost glede določanja davčne osnove v primeru izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti. Ta novost je bila dodatno nekoliko spremenjena z novelo ZDoh-2S, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2018. 12. točka 44. člena ZDoh-2 tako od 1. 1. 2017 dalje določa nov tip dohodka, ki se pod določenimi pogoji ne všteva v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. ZDoh-2 določa, da se v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva del plače za poslovno