Danes je 19.1.2021

Input:

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih

24.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.13.2 Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih

Urška Juršev

Davčna osnova

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2), če ni z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) drugače določeno. Prihodki in odhodki se upoštevajo ob njihovem nastanku in ne šele, ko so plačani.

Osnovna pravila za evidentiranje prihodkov in odhodkov vsebujejo Slovenski računovodski standardi (SRS2016), medtem ko davčni predpisi določajo nekatera dodatna pravila. Tako Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se kot prihodek v nobenem primeru ne štejejo dividende, obresti, dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev in prihodki, doseženi na podlagi odsvojitve lastniškega deleža. Za te dohodke je podjetnik obdavčen kot fizična oseba, po pravilih za obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice.

Za