Danes je 15.8.2020

Input:

Dohodek iz kapitala: Davčna osnova od dobička iz kapitala

1.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.14.3.1 Dohodek iz kapitala: Davčna osnova od dobička iz kapitala

Urška Juršev

Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala.

Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

1. seštevka 1% od nabavne vrednosti kapitala in 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali

2. pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

Zaradi normiranih stroškov se od 1. 1. 2020 naprej pozitivna razlika med prodajno in nabavno vrednostjo ne more več spremeniti v negativno (izgubo).

Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.

Izguba pa ni priznana v