Danes je 28.10.2020

Input:

Dohodek iz kapitala: Dividende

24.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.14.2 Dohodek iz kapitala: Dividende

Urška Juršev

V skladu z 90. členom ZDoh-2 se med dividende štejejo tudi drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža. Za lastniški delež se šteje vsak delež, ki ga ima fizična oseba na podlagi vloženih sredstev v gospodarski družbi, zadrugi in drugih oblikah organiziranja, vključno s premoženjskim vložkom tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe in premoženjskim vložkom fizične osebe v katerokoli drugo obliko organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega kapitala.

Kot dividenda se obdavčuje vsaka razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja plačnika oziroma povezane osebe plačnika na podlagi njegovega lastniškega