Danes je 13.6.2021

Input:

Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitala

20.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.14.3 Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitala

Urška Juršev

Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala.

Za kapital se štejejo:

1. nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju;

2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja;

3. investicijski kuponi.

Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela