Danes je 15.8.2020

Input:

Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitala

1.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.14.3 Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitala

Urška Juršev

Glejte tudi: Dohodek iz kapitala: Davčna osnova od dobička iz kapitala

Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala.

Za kapital se štejejo:

1. nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju;

2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja;

3. investicijski kuponi.

Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega