Danes je 19.1.2021

Input:

Dohodek iz kapitala: Obresti po ZDoh-2

24.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.14.1 Dohodek iz kapitala: Obresti po ZDoh-2

Urška Juršev

Med obresti po ZDoh-2 spadajo naslednji dohodki:

- obresti od posojil,

- obresti od dolžniških vrednostnih papirjev,

- obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov,

- dohodek iz oddajanja v finančni najem,

- dohodek iz življenjskega zavarovanja ter

- dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti.

Kot obresti se po 81. členu ZDoh-2 obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje