Danes je 29.9.2020

Input:

Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije

29.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

3.8.2.1 Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije

Martina Zdravje

Posebej velja izpostaviti, da davčni organ lahko dovoli odlog ali obročno odplačilo davčne obveznosti tudi v primeru, ko davčni zavezanec izgubi sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije nalezljive bolezni SARSCoV- 2 (COVID-19). V skladu s 7. členom ZIUJP (opomba 1) tako lahko ne glede na določilo prvega odstavka 102. člena ZDavP-2, torej tudi kadar ni podan primer hujše gospodarske škode, davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube