Danes je 18.8.2019
Input:

Izkaz poslovnega izida za družbo X d.d - različica II

7.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Izkaz poslovnega izida za družbo X d.d – različica II

Sonja Logar

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu s Slovenskem računovodskem standardom 21 – različico II (SRS2016 21). Posamezne postavke izkaza poslovnega izida so razložene v razčlenitvah in pojasnilih k računovodskim izkazom.

v evrih

  Pojasnila  2018  2017  
1.  Čisti prihodki od prodaje  4.2.4.1    
a)  Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu     
b)  Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu     
c)  Čisti prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu     
2.  Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma nabavna vrednost proda-nega blaga