Danes je 26.1.2020
Input:

Izobraževanje

19.6.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.6 Izobraževanje

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Storitve izobraževanja so lahko storitve, na podlagi katere uporabnik storitve prejme javno veljavno listino o pridobitvi določene stopnje izobrazbe ali pa samo potrdilo, da je opravil izobraževanje oziroma usposabljanje iz določenega področja (tuji jeziki, različni tematski seminarji...).

Strošek

Izobraževanje je za podjetje, ki usposablja svoje zaposlene, strošek, vendar je izobraževanje zaposlenih v sodobnem času nujno potrebno, saj lahko le z nenehnim izobraževanjem zaposlenih podjetja sledijo tehničnemu napredku in novostim, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih. Prav zaradi tega tudi družbeno okolje subvencionira podjetja pri izobraževanju zaposlenih in daje možnost delnega povračila stroškov, ki jih podjetja namenjajo izobraževanju in izpopolnjevanju svojih zaposlenih.

Sofinanciranje

Zato je potrebno v podjetjih nameniti veliko pozornosti spremljanju različnih razpisov, ki nudijo možnost pridobivanja sredstev iz evropskih socialnih skladov ali sredstev proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje izobraževanja zaposlenih, usposabljanju zaposlenih na delovnem mestu, sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vajencev, sofinanciranju kadrovskega štipendiranja ipd.. Informacije najdemo na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Računovodsko obravnavamo storitve izobraževanja pri izvajalcu storitve kot prihodke od storitev (knjižimo v skupini 760) in pri prejemniku storitve (podjetje, ki prejme račun za izobraževanje svojega zaposlenega) kot stroške storitev (knjižimo v skupini 419).

DAVČNI VIDIK

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v 8. točki 42. člena določa tiste storitve, ki so davka na dodano vrednost oproščene, in sicer: predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi in druge organizacije, pod pogoji predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Navedeno pomeni, da so vse ostale storitve izobraževanja obdavčene z