Danes je 6.12.2020

Input:

Izpolnjevanje polja M08

18.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.9 Izpolnjevanje polja M08

Anica Žgajnar

Kako razumete spodaj navedeno obvestilo za izpolnjevanje I-REK obrazca v primeru, da zaposleni na primer:
- 40 ur dela, ostalo bolniški stalež, njegov bruto osebni dohodek je večji od osnove za prispevke, kar pomeni, da je doplačilo do minimalne osnove za prispevke v celoti posledica bolniškega staleža.

Prosila bi za obrazložitev s primerom.

Izpolnjevanje polja M08 (REK-1 vrsta dohodka 1001)

Če je izplačana plača, skupaj z nadomestili plače, nižja od najnižje osnove za plačilo prispevkov, se v rubriko M08 vpiše osnova za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki predstavlja razliko med izplačano plačo in najnižjo osnovo za plačilo prispevkov po četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2 oziroma se vpiše sorazmerni del zneska, ki se nanaša na izplačano plačo prikazano v rubriki M01. Če se razlika do najnižje osnove v celoti nanaša na nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena