Danes je 15.7.2024

Input:

Knjiženje in obdavčitev kapitala

18.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2023.11.2.2 Knjiženje in obdavčitev kapitala

Sonja Kermat, Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica

Podjetje je imelo ob registraciji dva družbenika FO z OK X evrov (lastništvo 50/50 oz. vplačilom vsak po Y evrov). Oba sta ob ustanovitvi vplačala še presežek kapitala v znesku nX (vsak po nY evrov – konto /910). Leta 2019 je eden od družbenikov izstopil, celotni 50 % delež je prodal družbi: lastni poslovni delež – oblikovane rezerve za lastne deleže iz preteklih dobičkov. Trenutno se ureja poenostavljeno zmanjšanje OK z umikom lastnega poslovnega deleža v dobro kapitalskih rezerv. Se pri izstopu družbenika oz. zmanjšanju OK z umikom LPD na kontu /910 (vplačani presežek kapitala) kaj spremeni? So spodnja knjiženja pravilna? Priloga vprašanja so postavke iz bruto bilance.

V zvezi s poslovnim deležem velja načelo univerzalnega prenosa vseh pravic in obveznosti, izvirajočih iz poslovnega deleža. Če so bila naknadna vplačila v družbi vplačana že v času pred prenosom poslovnega deleža, vstopi tudi v tej zvezi njegov pridobitelj v položaj družbenika, ki je ta poslovni delež odsvojil. Če pa se pozneje uresničijo pogoji za vračanje naknadnih vplačil, je upravičenec vračila seveda le pridobitelj poslovnega deleža, odsvojitelj