Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Kontrolni seznam za preverjanje bilančne postavke - Opredmetena osnovna sredstva

11.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.8.4 Kontrolni seznam za preverjanje bilančne postavke – Opredmetena osnovna sredstva

Ingrid Zadel

Kontrolni seznam za opredmetena osnovna sredstva je namenjen računovodskem preverjanju, ali so bile opravljene ustrezne aktivnosti in vpeljani morebitni ukrepi pri izkazovanju, evidentiranju, vrednotenju in zavarovanju pravic na opredmetenih osnovnih sredstvih.

Prvi del – kontrolne aktivnosti obdelovanja podatkov in merjenje opredmetenih osnovnih sredstev

NAMEN  AKTIVNOST  
Razmejenost dolžnosti  Zagotovite ločenost opravil vodenja analitike opredmetenih osnovnih sredstev, usklajevanja s sintetičnim kontom, odobritev in pripravljanje pogodb za nabavo ter odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev, popisi dejanskega stanja.  
Omejen dostop do sredstev in knjigovodskih razvidov (poslovnih knjig)  Zagotovite, da dostop poslovnih knjig opredmetenih osnovnih sredstev in njihovih stalnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.  
Preverjanje, ali stanje v poslovnih knjigah ustreza dejanskemu fizičnemu stanju  Preverite in primerjajte popis opredmetenih osnovnih sredstev, zapisnike inventurnih komisij s knjigovodskim stanjem v poslovnih knjigah.  
 Preverite evidentiranje inventurnih razlik in ali so bile razlike zadovoljivo raziskane in utemeljene.  
 Kadar popis ni opravljen na zadnji dan obdobja, preverite dokumente o spremembah od datuma popisa do zadnjega dne obračunskega obdobja.  
Preverjanje nabave opredmetenih osnovnih sredstev  Za nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev preverite odobritev poslovodstva ali sklicevanje na predračun, pogodbe in račune dobaviteljev.  
 Preverite odobritev ocene naložb v opredmetena osnovna sredstva in njihove spremembe.  
 Preverite odobritev prekoračitev vrednosti računov za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.  
 Za nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev preverite dokaze o obstoju.  
 Preverite pravilnost aktiviranja opredmetenih osnovnih sredstev in opredelitve njihove nabavne vrednosti in pravilen začetek obračunavanja amortizacije.  
 Preverite razločevanje med stroški investicij in stroški vzdrževanja in popravil, preverite večje postavke stroškov vzdrževanja, ali so utemeljeno prikazani med stroški in ali bi morali biti usredstveni.  
 Preverite osnove za evidentiranje predujmov za opredmetena osnovna sredstva in pravilnost izkazanih terjatev za predujme za opredmetena osnovna sredstva.  
Preverjanje odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev  Preverite odobritev poslovodstva in podlago za odtujitev opredmetenega osnovnega sredstva.  
 Preverite pogodbe in račune za odtujena opredmetena osnovna sredstva.  
 Preverite, ali je bil dobiček ali izguba pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva pravilno izračunan in pripoznan v pravilnem časovnem obdobju.  
 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih