Danes je 25.5.2020

Input:

Letno poročilo za mikro družbe za leto 2019

22.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.2 Letno poročilo za mikro družbe za leto 2019

Urška Juršev

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) od vključno leta 2016 naprej omogoča pri izdelavi letnega poročila poseben poenostavljen režim za mikro družbe, ki so družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe in evropske delniške družbe.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,

– čisti prihodki od prodaje ne