Danes je 24.10.2020

Input:

Lizing - novost z dnem 8. 9. 2020 glede obračuna DDV

15.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.10.1.1 Lizing – novost z dnem 8. 9. 2020 glede obračuna DDV

Urška Juršev

V skladu s pojasnilom FURS št. 092-5571/2020-4 z dne 8. 9. 2020, ki temelji na sodbi Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«, gre ob izpolnjevanju določenih pogojev za enotno finančno transakcijo, ki je oproščena plačila DDV, kar posledično pomeni, da ne daje pravice do odbitka DDV. Iz sodbe sodišča izhaja, da gre za enotno finančno transakcijo za povečanje likvidnosti davčnega zavezanca, če:

1. davčni zavezanec – prodajalec za namen pridobitve sredstev kot posojila prenese (proda) blago na drugega davčnega