Danes je 14.10.2019
Input:

Nastanek obveznosti za obračun DDV in upoštevanje odločitve Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 v praksi

8.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.21.1.2 Nastanek obveznosti za obračun DDV in upoštevanje odločitve Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 v praksi

FURS

Prejeli smo vaše vprašanje glede nastanka obveznosti obračuna DDV v primeru, ko davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji (gradbenik) opravi gradbeno delo na ozemlju Slovenije. Dogovorita se, da bo gradbenik naročniku predložil začasne mesečne situacije v potrditev na naslov naročnika do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Gradbenik izda začasno mesečno situacijo za dela, ki jih je opravil v avgustu, naročnik njeno vsebino potrdi 15. septembra v višini 90 %, 10 % vrednosti del pa mora izvajalec popraviti in jih vključi v začasno mesečno situacijo za september.

Glede na odločitev Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 vas zanima, kdaj v konkretnem primeru nastane obveznost obračuna DDV za 90 % del in kdaj za 10 %. V zvezi s tem odgovarjamo:

Obdavčljiv dogodek in obveznost obračuna DDV nastane, ko je storitev opravljena.

Glede na določbo 33. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV- 1 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12, 83/12, 46/13, 101/1, 86/14, 90/15 in 77/18)