Danes je 28.5.2020

Input:

Nevračilo varščine

8.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.22.2.7 Nevračilo varščine

mag. Katja Erjavšek Malič

Leta 2018 je podjetje sklenilo najemno pogodbo za stanovanje. Najemodajalcu je bila ob sklenitvi pogodbe plačana varščina za kritje škode, morebitnih neplačanih tekočih stroškov ali najemnine in za odpoved pogodbe pred potekom dogovorjenega odpovednega roka.

V avgustu 2019 je bila najemna pogodba prekinjena s primopredajnim zapisnikom, s katerim sta se pogodbeni stranki odpovedali kakršnemukoli zahtevku eden do drugega.

Najemodajalec se je sedaj odločil, da varščine ne bo vrnil. Razlog naj bi bil podpisan primopredajni zapisnik, s