Danes je 12.8.2020

Input:

Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)

11.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.1 Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)

Martina Zdravje, odvetniška kandidatka

Dne 28. 5. 2019 je bila sprejeta novela Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, s spremembami). Novela začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 2019, razen delov, ki se uporabljajo od 1. 7. 2020.

S sprejeto novelo je zakonodajalec v naš pravni red implementiral Direktivo Sveta (EU) 2018/822 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča (v nadaljevanju: Direktiva 2018/822/EU), ki razširja področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje. S tem se povečuje preglednost na strani posrednikov (to so davčni svetovalci in drugi udeleženci, ki so običajno povezani z ustvarjanjem, trženjem ali implementacijo takšnih aranžmajev), hkrati pa bodo davčnemu organu zagotovljene pravočasne in celovite informacije, saj je predvideno, da se prek razkritij s strani posrednikov zajamejo aranžmaji, ki se identificirajo preko petih skupin prepoznavnih značilnosti (to so lastnosti čezmejnega aranžmaja, ki nakazuje morebitno tveganje za izogibanje davkom).

Nadalje sprejeta novela vnaša v naš pravni red Direktivo Sveta (EU) 2017/1852 o mehanizmih za