Danes je 1.2.2023

Input:

Obračun davčnega odtegljaja

1.1.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.8.2.2 Obračun davčnega odtegljaja

Kaja Breznik Ladinik

Kadar ZDavP-2 ali zakon o obdavčenju določa, da mora plačnik davka za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davek, plačnik davka izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka izračuna davek na podlagi ugotovljene davčne osnove, davčnih olajšav in davčne stopnje (1. odst. 57. člena ZDavP-2).