Danes je 4.8.2020

Input:

Obračun DDPO za leto 2019 in novosti

10.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1 Obračun DDPO za leto 2019 in novosti

mag. Dejan Petkovič

Pri sestavitvi davčnega obračuna za leto 2019 bomo upoštevali veljavna določila ZDDPO-2. Od 1. 1. 2018 naprej veljajo sledeče spremembe (zakonske spremembe in dopolnitve objavljene v ZDDPO-2O; Ur. l. RS, št. 69/17 z dne 8. 12. 2017), ki jih bomo prvič uporabili v obračunu DDPO za leto 2018:

  • Nov 15.b člen ZDDPO-2, s katerim se v davčno osnovo zajema učinke prevrednotenj finančnih instrumentov po MSRP 9, ki jih ne zajema splošna določba 12. člena ZDDPO-2 (davčna osnova). Gre za učinke sprememb poštene vrednosti lastniških finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vrednosti z učinki v drugem vseobsegajočem donosu, in učinke sprememb poštene vrednosti zaradi spremembe (lastnega) kreditnega tveganja finančnih obveznosti, ki se merijo po pošteni vrednosti z