Danes je 26.1.2021

Input:

Obravnava prihrankov

13.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.01.2.5 Obravnava prihrankov

Anica Žgajnar

Kako upoštevati prihranke kot vir za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (22.d in 22.e člen ZSPJS):

1. kako obravnavati višino letnih prihrankov, ali je treba vse letne prihranke razdeliti na 2 obdobji, kar pomeni posebej izračunati, koliko so znašali od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, kjer je veljala 40 % omejitev in preostalih 60 % iz tega obdobja sedaj ne smemo porabiti, ali se lahko tudi to porabi, glede na to, da od 1. 7. 2020 dalje ni več omejitve?

2. ali se izračun prihrankov nanaša na denarni tok (zaradi primerjave s podatki iz finančnih načrtov kadrov), kar zajema prihranke iz obračuna plač za december 2019 do november 2020, ali glede na zaračunano realizacijo (obračuni plač od januar do december 2020)?

3. kaj lahko upoštevamo kot maso prihrankov - ali so to samo razlike med bruto plačami I (brez prispevkov delodajalca in ostalih povračil)