Danes je 26.2.2020
Input:

Obveznosti glede ravnanja z odpadki v dejavnosti strojnih inštalacij in gradbenih del

10.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.5 Obveznosti glede ravnanja z odpadki v dejavnosti strojnih inštalacij in gradbenih del

Polonca Poljanec Perič

Glavna dejavnost podjetja so strojne inštalacije in manjša gradbena dela (adaptacije stanovanj, kopalnic ipd.). Trenutno imamo zaposlenih devet delavcev.

Pri naši dejavnosti nastajajo tudi gradbeni odpadki. Na osnovi letne naročilnice odvažamo gradbene odpadke na komunalo. Za vsako “pošiljko“ gradbenega materiala, ki ga pripeljemo na komunalo dodatno priložimo še naročilnico za deponiranje, na katero zapišemo iz katerega gradbišča oz. lokacije prihaja odpadni gradbeni material , kdo je investitor in kdo je lastnik gradbenih odpadkov. Za deponirani gradbeni material dobimo tehtani list, iz katerega je razvidna vrsta odpadkov in kdo je imetnik .

Ugotovili smo, da je na tehtanih listih kot imetnik gradbenih odpadkov, ki se nanašajo na stanovanje v lasti občine, navedena fizična oseba (brez imena in priimka) in ne občina kot smo zapisali na naročilnico. Komunala izdela elektronski evidenčni list, ki ga predpostavljamo pošlje na Ministrstvo za okolje. Kdo je kot lastnik gradbenih odpadkov vpisan na evidenčnem listu, ne vemo, saj-le tega ne dobimo vpogled.

Kakšne so naše obveznosti kot izvajalca gradbenih del na področju ravnanja z odpadki iz splošnega vidika in glede na opisano stanje?Kakšne obveznosti bi v povezavi s tem imeli, če bi zaposlovali več kot deset ljudi ?Ali moramo voditi evidenco tehtanih listov in interno ugotavljati količino deponiranih gradbenih odpadkov?

V postopku ravnanja z