Danes je 23.9.2021

Input:

Odgovori na vprašanja glede osnovnih sredstev

10.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2.39 Odgovori na vprašanja glede osnovnih sredstev

Avtorji založbe

Vprašanje se nanaša na popravek vstopnega DDV ob izstopu iz sistema DDV zaradi zmanjšanega poslovanja (ne preseganja limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih ). Zaradi prenehanja identifikacije za DDV, mora podjetnica od osnovnih sredstev in nepremičnin, od katerih je ob nabavi odbijala DDV, opraviti popravek odbitka DDV, če obdobje popravka še ni poteklo ( 5 let osnovna sredstva, 20 let nepremičnina ).V registru osnovnih sredstev so osnovna sredstva in vlaganja v tuje osnovno sredstvo .

Pod vlaganji v tuje osnovno sredstvo so navedeni: gradbena dela vezana na dejavnost, pralnica, keramične ploščice in drugi gradbeni material za wellness, strojne inštalacije, talne obloge; kot je razvidno gre za gradbena dela potrebna, da se je prostor ( v domači hiši, ki ni del os. sredstev) prilagodil za potrebe wellnessa.

Zanima me, ali pri popravku vstopnega DDV za vlaganja v tuje osnovno sredstvo upoštevam obdobje 5 let-kot za osnovna sredstva ali 20 let- kot za nepremičnino .

Ker si lahko davčni zavezanec odbija DDV le od tistih nabav, ki jih je oziroma jih bo uporabil za transakcije, obdavčene z DDV, mora davčni zavezanec pri izstopu iz sistema DDV popraviti odbitek vstopnega davka za osnovna sredstva in nepremičnine, če obdobje popravka še ni poteklo. Namen uporabe je potrebno spremljati 5 let za osnovna sredstva in 20 let za nepremičnine. Bistveno pri spremljanju dobe, za