Danes je 24.2.2020
Input:

Odpis posojila

4.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.20.2.2 Odpis posojila

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Podjetje je pred leti dalo posojilo fizični osebi v tujini. Posojilo ni bilo vrnjeno, znesek je še vedno med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

Podjetje bo posojilo izločilo oziroma odpisalo. Trdim, da je to davčno nepriznan odhodek, ki povečuje davčno osnovo, v podjetju se s tem ne strinjajo. Pridobili so mnenje davčnega svetovalca (ustno, zapis je priloga vprašanja), po katerem bi se slabitev morala opraviti. Prosim za pomoč pri reševanju problema, saj lastniki želijo podjetje prodati in je od tega odvisno tudi znižanje kupnine za morebitno davčno obveznost.

Zastaranje terjatev

Z zastaranjem preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. Z zastaranjem preneha pravica do sodnega varstva, sama obveznost pa ne preneha. Pravica zahtevati prisilno izpolnitev preneha zaradi poteka