Danes je 24.5.2020

Input:

Osnova za plačilo prispevkov - delavci

10.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

7.6.2.2 Osnova za plačilo prispevkov - delavci

mag. Kaja Breznik Ladinik

Osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju je določena v 144. členu ZPIZ-2, ki določa, da je osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi. (1)

Ne glede na navedeno so za nekatere dohodke iz delovnega razmerja še posebej določene osnove, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost, in sicer se ti plačujejo od:

  • zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od katerega se v skladu z ZDoh-2 plačuje dohodnina;

  • zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca v skladu z 241. členom ZPIZ-2, in od katerega se v skladu z ZDoh-2 plačuje dohodnina in

  • zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji