Danes je 5.12.2022

Input:

Pogodba o prevzemu dolga (vzorec)

2.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.5 Pogodba o prevzemu dolga (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

DIREKTOR PODJETJA

NASLOV

in

PODJETJE

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ KRAJ IN DATUM

na podlagi 1. odstavka 427. člena Obligacijskega zakonika (UL RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) sklepata naslednjo

p