Danes je 4.4.2020
Input:

Pogodba o sponzorstvu (vzorec)

26.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

7.5 Pogodba o sponzorstvu (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

SPONZOR

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

in

ORGANIZACIJA

DAVČNA ŠTEVILKA

NASLOV

sklepata naslednjo

p o g o d b o o s p o n z o r s t v u

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe sponzoriranje _________