Danes je 3.10.2022

Input:

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, manj kot 4 ure dnevno, 1. primer (vzorec)

19.5.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

30.3.50.23 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, manj kot 4 ure dnevno, 1. primer (vzorec)

Vesna Rebronja

Odprite vzorec v Wordu.

Vzorec pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure dnevno (PART - TIME), I. primer

(Delodajalec ne more naložiti dela preko dogovorjenega delovnega časa)

Na podlagi 11.17., 31. in 65. člena ZDR-1 (Ur. l. RS št. 21/2013), Kolektivne pogodbe za dejavnost ......... (Ur. l. RS št .......), in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca ....................

sklepata

Družba ................ vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v ............ pod št. Srg ........., matična številka: .........., davčna štev.:.............., ki ga zastopa direktor družbe, ...............(v nadaljevanju: delodajalec)

in

Delavec/delavka ........................ roj.: ........ stanujoči: ............................................

EMŠO ........................................, davčna št. ...................................

(v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI

I. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre:

za delavca ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom, zaradi ........... (priprave na delo, oz. usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oz. drugi