Danes je 25.2.2021

Input:

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

26.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.28 Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

Tanja Bohl, odvetnica, Odvetniška pisarna Bohl

Državni zbor je na seji dne 25. 11. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (opomba 1) oziroma t.i. PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic COVID-19, kot eno izmed poglavitnih novosti pa uvaja pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. ZIUOPDVE bo predvidoma v prihodnjih dneh objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi. (opomba urednika: Uradni list 175/2020 z dne 27. 11. 2020 vsebuje Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Velja od 28. 11. 2020.).

Če se na prvem mestu dotaknemo opredelitve fiksnih stroškov ugotovimo, da so to stroški, ki jih imajo podjetja v povezavi s samim delovanjem, in sicer so to stroški, ki se nanašajo na najemnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalnino, komunalni stroški, stroški energetike in tako naprej. Za razliko od variabilnih stroškov so fiksni stroški podjetja vedno enaki, ne glede na obseg poslovanja.

Na podlagi ZIUOPDVE je pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov predvideno v fiksnem pavšalnem znesku, pri čemer je bila odločitev o tem sprejeta na podlagi analize, ki je bila narejena med posameznimi dejavnostmi. Iz tretjega odstavka 109. člena ZIUOPDVE izhaja, da nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so ocenjeni v višini ene dvanajstine 14,4 % letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada prihodkov več kot 70 %, oziroma v višini ene dvanajstine 7,2 % letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada prihodkov od prodaje leta 2019