Danes je 23.9.2021

Input:

Povračilo stroška prevoza na delo in z dela

6.8.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.3.2 Povračilo stroška prevoza na delo in z dela

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Tudi obravnavo povračil stroška prevoza na delo in z dela mora delodajalec vedno preučiti z več vidikov:

1. delovno pravnega vidika, kjer je določena pravica delavca do povračila stroška prevoza na delo in z dela in na drugi strani obveznost delodajalca, da delavcu ta strošek povrne in

2. davčnega vidika ter vidika socialne zakonodaje, kjer so določena pravila dohodninske obravnave povračila ter pravila, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost.

Za določitev delavčeve delovno pravne pravice do povračila stroška prevoza na delo in z dela mora delodajalec preveriti kaj določajo zanj veljavni delovno pravni predpisi. Ko delodajalec ve, kakšna je njegova delovno pravna obveznost (kdaj in v kakšni višini mora delavcu povrniti strošek prevoza na delo in z dela), pa je potrebno preveriti še pravila ZDoh-2 in veljavne socialne zakonodaje. Prenovljeno pravilo davčne Uredbe, ki se nanaša na povračilo stroška prevoza na delo in z dela, in se bo pričelo uporabljati pri obračunavanju plače za september 2021, v delovno pravna pravila, ki določajo pravico delavca in obveznost delodajalca, ne posega oz. posega le v primeru, ko imajo delodajalci z delovno pravnim predpisom določeno, da se povračilo izplačuje v najvišjih zneskih, ki jih določa davčna Uredba.

Povračilo prevoza na delo in z dela za namen dohodninske obravnave sodi med dohodke iz zaposlitve, ožje gledano med dohodke iz delovnega razmerja. To določa tretja točka 1. odstavka 37. člena ZDoh-2. To pomeni, da v osnovi za povračilo stroška prevoza na delo in z dela veljajo pravila dohodnine, ki urejajo obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja. Vendar pa je v tem primeru potrebno upoštevati tudi pravilo tretje točke 1. odstavka 44. člena ZDoh-2, ki določa, da se to povračilo ne všteva v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če se izplača v višini in pod pogoji, ki jih določi vlada. To pa pomeni, da je za