Danes je 19.10.2020

Input:

Pravila za vračanje državne pomoči, prejete po ZIUZEOP

25.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.5 Pravila za vračanje državne pomoči, prejete po ZIUZEOP

Sonja Kermat

Na osnovi Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku družba vsako leto zaposlenim izplača 10 % čistega dobička. Dobiček se izplačuje po poteku 3 let od sprejetja letnega poročila, torej letos bi izplačali dobiček za leto 2016. Družba je v aprilu in maju prejela pomoč za plače čakajočim na delo, ki jo bomo sicer