Danes je 13.6.2021

Input:

Pravilnik o izvrševanju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)

5.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.5 Pravilnik o izvrševanju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)

Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Družba,… [navedba naziva, poslovnega naslova, zakonitega zastopnika], na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016 s spremembami, v nadaljevanju ZPPDFT-1), dne _____ sprejema

PRAVILNIK O IZVRŠEVANJU ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA in FINANCIRANJA TERORIZMA

1. Splošne določbe

1.1 Družba sprejema ta Pravilnik ob upoštevanju opravljene ocene tveganja ter v skladu s sprejeto politiko preprečevanja in obvladovanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.

1.2 S tem Pravilnikom družba opredeljuje ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

2. Ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

2.1 Družba bo izvajala naslednje ukrepe, s katerimi bo skrbela za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma:

  • redne preglede strank;

  • poglobljen pregled strank, poenostavljen pregled strank;

  • notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

  • imenovanje pooblaščenca in njegovih namestnikov za izvrševanje za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,

  • seznam indikatorjev,

  • vzpostavitev internega sistema obveščanja o kršitvah

  • vzpostavitev sistema sporočanja podatkov v skladu z 38. členom ZPPDFT- 1 Uradu RS za preprečevanje pranja denarja