Danes je 30.5.2020

Input:

Predplačilo za nabavo stroja z montažo

22.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.05.2.3 Predplačilo za nabavo stroja z montažo

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Od dobavitelja iz Nizozemske bomo nabavili stroj, predvidoma v začetku junija 2020, dobavitelju smo že nakazali prvi del avansa po pogodbi, za kar nam je dobavitelj izdal račun in ne avansni račun.
Prav tako bo izdal račun za drugi del avansnega plačila in tretji račun za zadnji del plačila po montaži. Ali imamo v tem primeru pravico do odbitka DDV (samoobdavčitve), kljub temu da stroja še nimamo oziroma
kako pravilno obračunati DDV v tem primeru? Končnega računa za celoten znesek nabavne vrednosti stroja ob dobavi in montaži v tem primeru ne bomo dobili.

DDV implikacije v zadevnem primeru so odvisne od vrste transakcije. Glede na to, da poleg stroja omenjate tudi montažo, se sprašujem, ali se glede na dejansko stanje zadevno transakcijo lahko obravnava kot dobavo blaga z instaliranjem ali le kot dobavo blaga, kar je mogoče preveriti ob poznavanju dejanskega stanja.