Danes je 19.1.2022

Input:

Primeri knjiženja za e-trgovine v smislu E-vem

7.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2.35 Primeri knjiženja za e-trgovine v smislu E-vem

Erika Stražar

Spletna prodaja blaga in storitev postaja vse pomembnejši del poslovanja podjetji. Ker se dejavnost večinoma dogaja v virtualnem svetu, jo davčni organi države članic EU brez enotne ureditve težko nadzirajo. S 1. 7. 2021 so države članice začele uporabljati nove predpise na področju DDV pri prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom in pri storitvah, ki so končnim potrošnikom opravljene v drugih državah članicah EU.

V Sloveniji sta bila tako sprejeta dva nova pravilnika vezana na posebne ureditve VEM, z začetkom veljave 1. 7. 2021 (Uradni list RS, št. 102/21 z dne 29.06.2021), in sicer:

- Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (2210/2021 Ur.l.RS)

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost (6166/2006 Ur.l.RS)

Pravilnik podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga. Pravilnik tudi ukinja prag oprostitve plačila DDV za pošiljke v vrednosti do 22 evrov.

- Predlog sprememb Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost sta še v obravnavi v DZ oziroma na pristojnih organih. Sprejeta bosta po nujnem postopku.

Nova pravila vzpostavljajo enake pogoje za podjetja iz EU in tretjih držav ter poenostavljajo obveznosti obračuna DDV pri čezmejnem spletnemu trgovanju s končnimi potrošniki.

Z ukinitvijo letnih mejnih zneskov za prodajo blaga na daljavo v posamezno članico EU, ki so znašali od 35.000 evrov do 100.000 evrov in uvedbo praga v višini 10.000 evrov na raven EU, se bo krog davčnih zavezancev, ki bodo morali spremeniti način obračuna DDV pomembno razširil. Do praga 10.000 evrov je prodaja na daljavo znotraj EU še vedno predmet DDV v državi članici, kjer ima sedež davčni zavezanec, ki opravlja storitve oziroma kjer se odpošiljanja blaga ali prevoz začne. Ne glede na to, da pravila veljajo od 1. 7. 2021, se bo promet za doseganje pragu 10.000 evrov v koledarskem letu upošteval od 1. 1. 2021.

Odpravljena je oprostitev plačila DDV pri uvozu pošiljk majhnih vrednosti. Za prodajo na daljavo iz tretjih držav je uvedena nova posebna ureditev za uvoženo blago z vrednostjo do 150 evrov.

Čeprav se nova pravila nanašajo le na način pobiranja in plačilo DDV pri e-trgovanju (poenostavljeno poslovanje), pa od davčnih zavezance zahtevajo dokaj natančno vodenje evidenc, ki naj bi omogočale nadzor nad pravilnostjo obračunavanja DDV. Pravila za določitev kraja obdavčitve (države, kjer je transakcija opravljena) pri prodajah blaga in opravljenih čezmejnih storitvah končnim potrošnikom ostajajo nespremenjena.

Posebna ureditev VEM (OSS), neunijska in unijska, je za davčne zavezance, ki prodajajo blago na daljavo ali opravljajo čezmejne storitve končnim potrošnikom, prostovoljna. Neunijsko ureditev VEM bodo uporabljali davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v EU. Unijsko ureditev VEM bodo lahko uporabljali davčni zavezanci ne glede na to, kje imajo sedež dejavnosti, v EU ali zunaj