Danes je 30.5.2020

Input:

Priprave računovodskih informacij za odločitve glede sredstev in obveznosti - samostojni podjetniki

9.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.9 Priprave računovodskih informacij za odločitve glede sredstev in obveznosti - samostojni podjetniki

Erika Stržar

Samostojni podjetniki davčno osnovo ugotavljajo ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Samostojni podjetniki, ki davčno osnovo ugotavljajo na osnovi normiranih odhodkov (normiranci) niso zavezani k predložitvi letnih poročil. To v praksi pomeni, da v večini primerov tudi za lastne potrebne ne sestavljajo izkaza poslovnega izida in bilance stanja. Zaradi tega so kreditna tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev večja.

Ajpes omogoča, da tudi normiranci pridobijo bonitetno oceno, v kolikor oddajo letno poročilo oziroma v kolikor med letom Ajpes zaprosijo za izredno pripravo na podlagi predložitve podatkov za namen bonitetne ocene. Normiranci sicer lahko tudi brez tega pridobijo bonitetno informacijo BON-2