Danes je 23.9.2021

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu invalidu

4.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.42 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu invalidu

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o

Definicija invalidnosti je navedena v prvem odstavku 63. člena ZPIZ-2,1 ki določa, da je invalidnost podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. Navedena definicija se nanaša na delovnega invalida, ki je v 7. točki prvega odstavka 7. člena ZPIZ-2 definiran kot zavarovanec, pri katerem je v skladu s tem zakonom ugotovljena invalidnost in je pridobil katero od pravic iz invalidskega zavarovanja. Pojem delovnega invalida je urejen v ZPIZ-2, pojem invalida pa v ZZRZI,2 ki v 3. členu določa, da je invalid oseba, ki pridobi status invalida in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje, pri čemer zakonodaja sicer ne ločuje med pravicami delovnih invalidov in invalidov.

Ni odveč opozoriti, da je invalidnost kot taka izrecno neutemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi,3 delodajalec pa lahko samo izjemoma odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije4 ali iz poslovnega razloga, pri čemer mora delodajalec postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi