Danes je 24.9.2020

Input:

Soinvestiranje in obračun DDV

16.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.1 Soinvestiranje in obračun DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo proizvodno podjetje v kovinsko-predelovalni dejavnosti, ki mora drugemu slovenskemu davčnemu zavezancu izstaviti račun za “Participacijo pri urejanju povozne asfaltne površine“, katere lastnik smo.
Ali je pravilno, da na izdanem računu navedemo naslednjo klavzulo za DDV: Oproščeno plačila DDV v skladu s točko
4.c44. člena ZDDV-1?

Naše podjetje ni registrirano za opravljanje gradbene dejavnosti in bo v prihodnosti za ureditev povozne asfaltne površine najelo podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom.

Brez poznavanja dejanskega stanja vam težko podam korekten odgovor, predvsem pa podlage za uveljavljanje oprostitve plačila DDV za finančne storitve iz 4.c točke 44. člena ZDDV-1, ki jo omenjate v vprašanju, ne vidim.

Če bo prejemnik gradbenih del (urejanja prevozne asfaltne poti) tudi kdo drug razen lastnika in