Danes je 1.2.2023

Input:

Splošno o davčnem postopku

8.1.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.1 Splošno o davčnem postopku

Kaja Breznik Ladinik

Davčni postopek je poseben upravni postopek, ki ureja postopkovni del davčne zakonodaje. Temeljni zakon na tem področju je Zakonu o davčnem postopku, ki ureja:

  • obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov (tj. pobiranje davkov),

  • pravice in obveznosti zavezancev za davek, državnih in drugih organov, ki so v skladu z zakonom pristojni za pobiranje davkov, ter drugih oseb v postopku pobiranja davkov,

  • varovanje podatkov, pridobljenih v postopku pobiranja davkov, ter

  • medsebojno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov z drugimi državami članicami Evropske unije, s tretjimi državami in ozemlji. (1)

Z ZDavP-2 se v naš pravni