Danes je 8.7.2020

Input:

Spremembe, ki jih za delodajalce prinaša zakon o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP

5.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.30 Spremembe, ki jih za delodajalce prinaša zakon o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP

Strokovni avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o

Dne 28. 4. 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo.1 Novela ZIUZEOP-A je bila objavljena v Uradnem listu RS dne 30. 4. 20202 in je začela veljati dne 1. 5. 2020.

Novela še vedno ohranja isti namen ZIUZEOP, torej ohranitev delovnih mest in delovanje podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej ranljivih skupin, izredno pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu. Hkrati pa se tudi odpravljajo določene nejasnosti, ki so se v praksi zaradi posameznih določb ZIUZEOP tudi pojavile.

Prvenstveno bi želeli izpostaviti, da novela zakona uvaja milejše pogoje za uveljavljanje povračil nadomestila plače, in sicer so do te pomoči upravičeni delodajalci, katerim bodo njihovi prihodki v letu 2020 primerjalno gledano na leto 2019 padli za več kot 10 % (pred novelo je ZIUZEOP določal 20 %) in ki hkrati izpolnjujejo tudi druge pogoje določene v