Danes je 25.5.2020

Input:

Spremembe MSRP z veljavnostjo od 1. januarja 2020

14.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.19 Spremembe MSRP z veljavnostjo od 1. januarja 2020

Ingrid Zadel

Spremembe MSRP 9, MRS 39, MSRP 7 – Reforma referenčnih obrestnih mer

Z Uredbo (EU) 2020/34 z dne 15. januarja 2020 je obvezna uporaba sprememb MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Spremembe se nanašajo na določila, ki vplivajo na računovodsko poročanje v obdobju pred zamenjavo obstoječih referenčnih obrestnih mer z alternativnimi obrestnimi merami. Obstoječe referenčne obrestne mere se bodo v prihodnje namreč nadomestile z alternativnimi referenčnimi obrestnimi merami, ki so skoraj brez tveganja. S tem se bo zagotovila tudi skladnost z uvedenim skupnim okvirjem za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti pri finančnih