Danes je 5.12.2022

Input:

Terjatve prijavljene v stečajni postopek in prisilno poravnavo

26.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2.2.12 Terjatve prijavljene v stečajni postopek in prisilno poravnavo

Avtorji založbe

V l. 2014 je podjetje prijavilo v stečajni postopek neplačane terjatve do kupca. V omenjenem letu ni bil narejen odpis na konto 723, posledično terjatve niso bile izvzete iz davčnega obračuna (polje 6.7).
V letošnjem letu je bil stečaj zaključen, in ker terjatev ni bila poplačana, bi radi terjatev odpisali. Ali je prav da letos terjatev izločimo iz poslovnih knjig preko konta 723, v